Werken met de zeis

De zeis heeft een groots verleden en het ziet er naar uit ook een grootse toekomst. Voor kleinschalig landschapsonderhoud is de zeis goed te gebruiken. Steeds meer mensen zien in dat het lichaam een prachtige levende machine is, die door training beter functioneert.

Gandhi is iemand die veel waarde hechtte aan wat mensen met hun handen kunnen maken. Hij zag wat die creativiteit met de mens, met zijn lichaam en met zijn geest doet. Hij was niet tegen machines om het lichaam van zware arbeid te ontlasten, maar hij wilde voorkomen dat wij onze prachtige vaardigheden met onze handen, onze ambachten zouden verliezen en onkundig zouden worden. Leer maaien met de zeis en zie wat het met uw tuin, uw land en met uzelf doet!